تماس با ما

آدرس کارخانه :   تبریز – جاده سردرود– مجتمع تراکتورسازی ایران شرکت خدمات صنعتی-صندوق پستی : 339  
 کد پستی : 5197815863
 تلفن مدیریت :  4245921 98413+    4245895 98413+
 فکس مدیریت : 4246021 98413+   
 دبیرخانه :4245914 98413+
دفتر تهران :   كيلومتر 9/5 جاده مخصوص كرج-روبروي شهاب خودرو -نبش خيابان نخ زرین- گروه صنايع تراكتور سازي ايران -دفتر شركت خدمات صنعتي
  کد پستی  101389745411
  تلفن :  44525643 9821+  
  فکس : 44525643 9821+     
ایمیل:        INFO@ITISCO.IR